Kamerstuk 34309-13

Amendement van de leden Voordewind en Groothuizen over vreemdelingenbewaring als uiterste middel

Dossier: Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring)


85,3 %
14,7 %

CU

50PLUS

SP

PVV

GL

FVD

VVD

DENK

CDA

D66

SGP

PvdA

PvdD


Nr. 13 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VOORDEWIND EN GROOTHUIZEN

Ontvangen 8 juni 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 99, onderdeel J, komt artikel 58, eerste lid, te luiden:

  • 1. Een vreemdeling kan door Onze Minister, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens deze afdeling, in vreemdelingenbewaring worden gesteld. Dit is alleen mogelijk als uiterste middel indien minder dwingende maatregelen niet doeltreffend kunnen worden toegepast.

Toelichting

Dit amendement regelt dat expliciet in de Vreemdelingenwet 2000 wordt opgenomen, dat een vreemdeling slechts als uiterste middel in vreemdelingenbewaring kan worden gesteld. Hiermee beogen de indieners het ultimum-remediumkarakter van de vreemdelingenbewaring te benadrukken.

Voordewind Groothuizen