Stemming

Motie van het lid Fritsma over alle illegale vreemdelingen vastzetten

14,7 %
85,3 %


FVD

50PLUS

CU

VVD

PVV

PvdA

SP

SGP

CDA

PvdD

D66

DENK

GL


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID FRITSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, alle illegale vreemdelingen in afwachting van hun vertrek uit Nederland vast te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Fritsma


Motie van het lid Fritsma over alle illegale vreemdelingen vastzetten

2018-06-11
Dossier: 34309
Indiener(s): Sietse Fritsma (PVV)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34309-23.html