Stemming

Motie van het lid Van Ojik over een deugdelijke motivatie van besluiten

30,0 %
70,0 %


DENK

GL

SP

50PLUS

D66

PvdD

PVV

CDA

VVD

FVD

PvdA

SGP

CU


Nr. 26 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 juni 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat momenteel niet centraal wordt geregistreerd of gemonitord of een besluit tot vreemdelingenbewaring deugdelijk is gemotiveerd;

constaterende dat de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft vastgesteld dat vreemdelingenbewaring niet in alle gevallen tijdig wordt opgeheven, ondanks de wettelijke verplichting hiertoe;

verzoekt de regering om, te monitoren in hoeverre besluiten tot vreemdelingenbewaring deugdelijk zijn gemotiveerd en tijdig worden opgeheven en de Kamer hierover jaarlijks te informeren bij de rapportage Vreemdelingenketen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik


Motie van het lid Van Ojik over een deugdelijke motivatie van besluiten

2018-06-11
Dossier: 34309
Indiener(s): Bram van Ojik (GL)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34309-26.html