Wetsvoorstel 34279 - 15 september 2015
Indieners: Stef Blok (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (VVD), Klaas Dijkhoff (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 5 april 2016
Status: Aangenomen
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Aanmelden voor plenaire behandeling
Agenderen - plenair debat
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)