Kamerstuk 34279-15

Motie van het lid Leijten over mensen niet dwingen om ergens te wonen waar ze niet willen

Dossier: Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Gepubliceerd: 24 maart 2016
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34279-15.html
ID: 34279-15

68,0 %
32,0 %

SP

PvdD

GL

Klein

PvdA

VVD

CU

Van Vliet

GrBvK

CDA

PVV

SGP

Houwers

50PLUS

GrKÖ

D66


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voorstelt om aan overbruggingszorg een maximale termijn van dertien weken te koppelen;

van mening dat je mensen niet kunt dwingen om ergens te gaan wonen waar zij niet willen wonen, zeker niet als het de laatste plaats is waar iemand zijn leven zal doorbrengen;

verzoekt de regering, te garanderen dat mensen niet worden gedwongen om ergens te gaan wonen waar ze niet willen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten