Kamerstuk 34279-16

Motie van het lid Leijten over toetsbare criteria voor het begrip "redelijke afstand"

Dossier: Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Gepubliceerd: 24 maart 2016
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34279-16.html
ID: 34279-16
Wijzigingen: 34279-24

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering geen definitie geeft van een redelijke afstand voor het verkrijgen van zorg;

constaterende dat de beoordeling wat al dan niet een redelijke afstand is aan de zorgkantoren wordt gelaten;

van mening dat maatwerk niet mag leiden tot willekeur;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er toetsbare criteria worden opgesteld voor het begrip «redelijke afstand»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten