Kamerstuk 34279-17

Motie van het lid Agema over het schrappen van de maximering van dertien weken overbruggingszorg

Dossier: Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Gepubliceerd: 24 maart 2016
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34279-17.html
ID: 34279-17

23,3 %
76,7 %

Van Vliet

CDA

CU

SP

GL

VVD

GrKÖ

Houwers

SGP

PVV

GrBvK

PvdA

Klein

PvdD

D66

50PLUS


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zolang er wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg zijn, de maximering van dertien weken overbruggingszorg te schrappen en zodoende keuzevrijheid te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema