Kamerstuk 34279-17

Motie van het lid Agema over het schrappen van de maximering van dertien weken overbruggingszorg

Dossier: Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

Gepubliceerd: 24 maart 2016
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34279-17.html
ID: 34279-17

23,3 %
76,7 %

50PLUS

D66

PvdD

Klein

PvdA

PVV

SGP

Houwers

GL

CU

GrBvK

GrKÖ

VVD

SP

CDA

Van Vliet


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zolang er wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg zijn, de maximering van dertien weken overbruggingszorg te schrappen en zodoende keuzevrijheid te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema