Stemming

Motie van het lid Leijten over mensen niet dwingen om ergens te wonen waar ze niet willen

68,0 %
32,0 %


Houwers

SGP

PVV

CDA

D66

GrBvK

Van Vliet

GrKÖ

50PLUS

CU

VVD

PvdA

Klein

GL

PvdD

SP


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID LEIJTEN

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voorstelt om aan overbruggingszorg een maximale termijn van dertien weken te koppelen;

van mening dat je mensen niet kunt dwingen om ergens te gaan wonen waar zij niet willen wonen, zeker niet als het de laatste plaats is waar iemand zijn leven zal doorbrengen;

verzoekt de regering, te garanderen dat mensen niet worden gedwongen om ergens te gaan wonen waar ze niet willen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten


Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

2016-03-24
Dossier: 34279
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34279-15.html