Stemming

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Keijzer (t.v.v. 34279, nr. 16) over toetsbare criteria voor het begrip "redelijke afstand"

42,0 %
58,0 %


GrKÖ

SGP

Van Vliet

PvdD

GL

Klein

GrBvK

CDA

CU

Houwers

D66

PVV

VVD

SP

50PLUS

PvdA


Nr. 24 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN KEIJZER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 5 april 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering geen definitie geeft van een redelijke afstand voor het verkrijgen van zorg;

constaterende dat de beoordeling wat al dan niet een redelijke afstand is aan de zorgkantoren wordt gelaten;

van mening dat maatwerk niet mag leiden tot willekeur;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat er toetsbare criteria worden opgesteld voor het begrip «redelijke afstand»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Keijzer


Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

2016-04-05
Dossier: 34279
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA), Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34279-24.html