Stemming

Motie van het lid Agema over het schrappen van de maximering van dertien weken overbruggingszorg

23,3 %
76,7 %


50PLUS

D66

PvdD

Klein

PvdA

GrBvK

PVV

GrKÖ

SGP

Houwers

VVD

GL

SP

CU

CDA

Van Vliet


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID AGEMA

Voorgesteld 24 maart 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, zolang er wachtlijsten voor de verpleeghuiszorg zijn, de maximering van dertien weken overbruggingszorg te schrappen en zodoende keuzevrijheid te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Agema


Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

2016-03-24
Dossier: 34279
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34279-17.html