Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 3 maart 2015
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Nota van wijziging
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd