Stemming

Motie van de leden Van Weyenberg en Pieter Heerma over extra middelen om de capaciteit van de Inspectie SZW te vergroten

37,6 %
62,4 %


CU

PVV

GL

SP

Klein

VVD

GrBvK

PvdD

SGP

50PLUS

CDA

Van Vliet

D66

GrKÖ

PvdA


Nr. 20 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN PIETER HEERMA

Voorgesteld 26 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet aanpak schijnconstructies een bijdrage zal leveren aan de aanpak van arbeidsmarktfraude;

overwegende dat een aanscherping van wetgeving voornamelijk effect heeft als tegelijk ook de pakkans bij overtredingen wordt vergroot;

overwegende dat arbeidsmarktfraude veel effectiever kan worden aangepakt als de capaciteit bij de Inspectie SZW en het aantal inspecties structureel worden vergroot;

overwegende dat het aantal inspecties op arbeidsmarktfraude tussen 2011 en 2014 gehalveerd is;

verzoekt de regering, in de besluitvorming over de begroting van 2016 extra middelen vrij te maken om de capaciteit van de Inspectie SZW te vergroten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Weyenberg

Pieter Heerma


Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

2015-02-26
Dossier: 34108
Indiener(s): Pieter Heerma (CDA), Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34108-20.html