Kamerstuk 34108-16

Amendement van het lid Van Weyenberg waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de werkgever de inspectie informeert over de identiteitsvaststelling door een afschrift te verstrekken.

Dossier: Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

Gepubliceerd: 26 februari 2015
Indiener(s): Steven van Weyenberg (D66)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34108-16.html
ID: 34108-16

91,9 %
8,1 %

Van Vliet

SGP

CDA

PVV

D66

GL

GrKÖ

VVD

SP

PvdA

GrBvK

Klein

CU

PvdD

50PLUS


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG

Ontvangen 26 februari 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel IV, onderdeel B, wordt in artikel 15a «deze informatie te verstrekken aan de toezichthouder» vervangen door: de toezichthouder te informeren door een afschrift van dit document te verstrekken.

Toelichting

In het voorgestelde artikel 15a van de Wet arbeid vreemdelingen is geregeld dat de werkgever op vordering van de Inspectie de identiteit van een persoon van wie op grond van feiten en omstandigheden het vermoeden bestaat dat hij arbeid voor hem verricht of heeft verricht, vaststelt aan de hand van een «document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1° tot en met 3 °, van de Wet op de identificatieplicht». Met dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat de werkgever de Inspectie informeert over de identiteitsvaststelling door een afschrift van het document aan de Inspectie te verstrekken.

Van Weyenberg