Gepubliceerd: 26 februari 2015
Indiener(s): Machiel de Graaf (PVV)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34108-21.html
ID: 34108-21

9,4 %
90,6 %

SGP

GrKÖ

50PLUS

Klein

CDA

PVV

SP

PvdD

PvdA

CU

VVD

Van Vliet

D66

GL

GrBvK


Nr. 21 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 26 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de open grenzen voor werknemers uit het buitenland voorwaardenscheppend zijn voor verdringing op de arbeidsmarkt en een loonval voor Nederlandse werknemers en voor uitbuiting van werknemers uit bijvoorbeeld Oost-Europa;

overwegende dat er 645.000 mensen werkloos zijn en meer dan 400.000 mensen in de bijstand zitten;

overwegende dat meer toevloed van werknemers uit het buitenland nadelig is voor Nederlandse werknemers;

verzoekt de regering, de tewerkstellingsvergunning voor werknemers uit het buitenland opnieuw in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf