Gepubliceerd: 26 februari 2015
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34108-17.html
ID: 34108-17
Origineel: 34108-2

18,8 %
81,2 %

Klein

VVD

PVV

CU

CDA

SGP

Van Vliet

GL

PvdD

PvdA

D66

GrKÖ

GrBvK

SP

50PLUS


Nr. 17 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 26 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorgestelde wijzigingen van de Wet werk en zekerheid bij nota van wijziging (34 108, nr.10) tot gevolg hebben dat groepen seizoenarbeiders en flexwerkers geen recht meer hebben op een transitievergoeding op basis van het hele arbeidsverleden;

verzoekt de regering, deze nota van wijziging in te trekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt