Stemming

Motie van het lid Ulenbelt over het verhalen van niet betaalde facturen

22,8 %
77,2 %


GrBvK

GrKÖ

SGP

CDA

CU

PvdA

Van Vliet

SP

PVV

PvdD

50PLUS

GL

VVD

Klein

D66


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 26 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een zelfstandige zonder personeel alleen kan declareren bij zijn directe opdrachtgever;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en, zo ja, hoe niet betaalde facturen zijn te verhalen bij de opdrachtgever van de opdrachtgever en hierbij de economische wenselijkheid en juridische complicaties in beeld te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt


Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter verbetering van de naleving en handhaving van arbeidsrechtelijke wetgeving in verband met de aanpak van schijnconstructies door werkgevers (Wet aanpak schijnconstructies)

2015-02-26
Dossier: 34108
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34108-18.html