Stemming

Motie van het lid Ulenbelt over het verhalen van niet betaalde facturen

22,8 %
77,2 %


PVV

50PLUS

SGP

GrBvK

PvdD

VVD

PvdA

D66

GrKÖ

SP

Van Vliet

GL

CDA

CU

Klein


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID ULENBELT

Voorgesteld 26 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat een zelfstandige zonder personeel alleen kan declareren bij zijn directe opdrachtgever;

verzoekt de regering, te onderzoeken of en, zo ja, hoe niet betaalde facturen zijn te verhalen bij de opdrachtgever van de opdrachtgever en hierbij de economische wenselijkheid en juridische complicaties in beeld te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ulenbelt


Motie van het lid Ulenbelt over het verhalen van niet betaalde facturen

2015-02-26
Dossier: 34108
Indiener(s): Paul Ulenbelt (SP)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34108-18.html