Wetsvoorstel 34000-VII - 16 september 2014

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 27 november 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Verslag
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Stemmen - aangenomen
Verslag
Brief regering
Motie
Motie
Voorzetting (plenair debat)
Behandelen [geen Parlisproces]
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief Algemene Rekenkamer
Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Leveren inbreng
Brief regering
Brief regering
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
LVIS - VvW rondgezonden en gepubliceerd
Brief regering