Kamerstuk 34000-VII-46

Stand van zaken voor wat betreft een reactie inzake de ontwikkeling van de rekenkamerfunctie bij waterschappen

Dossier: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015

Gepubliceerd: 29 mei 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VII-46.html
ID: 34000-VII-46