Gepubliceerd: 5 januari 2015
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-VII-36.html
ID: 34000-VII-36

Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 januari 2015

Met verwijzing naar het verzoek van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl. bied ik u hierbij de Agenda Lokale Democratie aan1.

Hiermee doe ik tevens een aantal toezeggingen gestand die gedaan zijn in het kader van de begrotingsbehandeling van BZK 2015. Het betreft de toezeggingen inzake de verkenning naar experimenteermogelijkheden naar Deens voorbeeld, inzake de samenwerkingsbestuurder, inzake stimulering van de doe-democratie inzake wettelijke verankering participatiemogelijkheden en de toezeggingen inzake lokale rekenkamers.

Tot slot geef ik hiermee uitvoering aan de motie Van der Staaij die de regering oproept de mogelijkheid van experimenteerbepalingen te onderzoeken (Kamerstuk 33 750 VII, nr. 63).

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk