Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 april 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie
Brief commissie
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief regering
Brief lid / fractie
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)