Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 19 april 2016
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Brief commissie
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Brief regering
Behandeling wordt voortgezet
Brief lid / fractie
Behandelen [geen Parlisproces]
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer(s)
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)