Gepubliceerd: 11 juli 2014
Indiener(s): Foort van Oosten (VVD), Magda Berndsen (D66), Jeroen Recourt (PvdA)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33987-1.html
ID: 33987-1

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 11 juli 2014

Hierbij doen wij u overeenkomstig het bepaalde in artikel 114 van het Reglement van Orde een voorstel van wet toekomen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken.

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de gronden waarop het rust.

Berndsen-Jansen

Recourt

Van Oosten