Gepubliceerd: 10 november 2015
Indiener(s): Judith Swinkels (D66)
Onderwerpen: burgerlijk recht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33987-12.html
ID: 33987-12

Nr. 12 BRIEF VAN HET LID SWINKELS

Ontvangen 10 november 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van mevrouw Berndsen-Jansen uit de Kamer ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

Swinkels