Nr. 12 BRIEF VAN HET LID SWINKELS

Ontvangen 10 november 2015

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van mevrouw Berndsen-Jansen uit de Kamer ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

Swinkels