Wetsvoorstel 33219 - 29 maart 2012
Indiener: Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 april 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief regering
Motie
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Behandeling wordt voortgezet
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport