Wetsvoorstel 33219 - 29 maart 2012
Indiener: Liesbeth Spies (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 16 april 2013
Status: Aangenomen
Brief regering
Lijst van vragen en antwoorden
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Nota van wijziging
Brief regering
Nota van wijziging
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)