Kamerstuk 33219-12

Vierde nota van wijziging

Dossier: Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Gepubliceerd: 19 maart 2013
Indiener(s): Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33219-12.html
ID: 33219-12
Origineel: 33219-2

Nr. 12 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 22 maart 2013

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Enig onderdeel

Artikel 3.6, tweede lid, komt te luiden:

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden door derden verrichte werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang aangewezen, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. De maatregel bepaalt tevens de categorieën van derden die voor de verstrekking in aanmerking komen en bepaalt of artikel 3.21 op de verstrekking van toepassing is. De maatregel kan beperkingen bevatten ten aanzien van de gegevens die kunnen worden verstrekt.

Toelichting

Vanwege een foutje in de wijzigingsopdracht in onderdeel K van de derde nota van wijziging, wordt in deze nota van wijziging het tweede lid van artikel 3.6 opnieuw geformuleerd, zodat het gehele tweede lid luidt zoals eerder was bedoeld.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk