Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Ingetrokken

Stemming van 1 juli 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Motie
Motie
Behandelen [geen Parlisproces]
Verslag van een schriftelijk overleg
Brief regering
Brief regering
Amendement
Amendement
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Agenderen - plenair debat
Controversieel - afvoeren van lijst van controversiële onderwerpen (commissie)
Controversieel - controversieel verklaren (plenair)
Controversieel - controversieel verklaren (commissie)
Aanhouden - tot de volgende procedurevergadering
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Behandelen [geen Parlisproces]
Inbreng - verslag wetsvoorstel
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport