Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 juli 2014
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)
Nota n.a.v. het (nader, tweede nader, enz.) verslag
Verslag (nader, tweede nader etc.)