Wetsvoorstel 32641 - 12 februari 2011
Indiener: Halbe Zijlstra (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 20 december 2011
Status: Aangenomen
Motie
Verslag van een schriftelijk overleg
Stemmen - aangenomen
Stemmen - uitstellen
Amendement
Amendement
Motie
Motie
Amendement
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport