Kamerstuk 32641-13

Motie van de leden Van der Werf en Van der Ham over de auteurskorting

Dossier: Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet


Nr. 13 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER WERF EN VAN DER HAM

Voorgesteld 8 december 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in de wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs de aanbeveling voor de auteurskorting niet is overgenomen;

overwegende, dat auteurs hun eigen boeken voor promotie gebruiken en deze boeken bij de eigen uitgever kopen;

verzoekt de regering in de wet de mogelijkheid te creëren dat de prijs die een auteur aan de uitgever moet betalen voor de verwerving van eigen boeken lager is dan de consumentenprijs,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Werf

Van der Ham