Kamerstuk 32641-14

Gewijzigd amendement van het lid De Liefde c.s. ter vervanging van nr. 11 over het verkorten van de periode waarna de Wet op de vaste boekenprijs geevalueerd dient te worden van vijf naar vier jaar

Dossier: Wijziging van de Wet op de vaste boekenprijs in verband met de evaluatie van die wet


62,7 %
37,3 %

PvdA

CU

GL

SGP

D66

VVD

CDA

SP

PVV

PvdD


Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DE LIEFDE C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 11

Ontvangen 9 december 2011

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, wordt na onderdeel F, een onderdeel ingevoegd, luidende:

G

In artikel 30 wordt de zinsnede «en vervolgens telkens na vijf jaar» vervangen door: en vervolgens telkens na vier jaar.

Toelichting

De indiener beoogt met dit amendement de periode waarna de Wet op de vaste boekenprijs geëvalueerd dient te worden te verkorten van vijf naar vier jaar. De snelheid van veranderingen op het terrein van boekenverkoop, zoals verkoop via internet en het e-book, maken een eerdere evaluatie wenselijk.

De Liefde

Van der Werf

Van der Ham

Peters