Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 30 oktober 2012
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Stemmen - aangenomen
Brief lid / fractie
Amendement
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - stemmingen
Amendement
Nota van wijziging (initiatiefvoorstel)
Amendement
Brief lid / fractie
Controversieel - niet controversieel verklaren [geen Parlisproces] (commissie)
Behandelen [geen Parlisproces]
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - inititiatiefwet rondgezonden, gepubliceerd & RvS
In handen van commissie stellen (algemeen)
Ter informatie
Memorie van toelichting (initiatiefvoorstel)
Voorstel van wet (initiatiefvoorstel)