Stemming

Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. over geen openstelling bij onvoldoende draagvlak

24,0 %
76,0 %


PvdA

D66

PvdD

GL

PVV

CU

SGP

SP

VVD

50PLUS

CDA


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF C.S.

Ontvangen 24 oktober 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, wordt aan artikel 3 een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. In afwijking van het eerste en tweede lid kan vrijstelling, onderscheidenlijk ontheffing, van artikel 2, eerste lid, onder a, niet worden verleend indien is gebleken dat daarvoor onder eigenaars of beheerders van winkels en onder hun personeel onvoldoende draagvlak bestaat. Vaststelling van het draagvlak geschiedt door het uitvoeren van een lokaal, representatief en op hun belangen gericht onderzoek.

Toelichting

Bij winkelopenstelling op zondag zijn veel belangen in het geding. Met dit amendement beoogt de indiener zondagsopenstelling in te kaderen. De gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders kan niet overgaan tot het toekennen van een vrijstelling of ontheffing van het verbod op openstelling van winkels op zondag als er onvoldoende draagvlak is bij de plaatselijke ondernemers en werknemers voor die afwijking.

Dijkgraaf Gesthuizen Schouten


Amendement van het lid Dijkgraaf c.s. over geen openstelling bij onvoldoende draagvlak

2012-10-24
Dossier: 32412
Indiener(s): Carola Schouten (CU), Elbert Dijkgraaf (SGP), Sharon Gesthuizen (GL)
Onderwerpen: economie ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32412-16.html