Stemming

Amendement van het lid Schouten c.s. ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat winkeliers niet contractueel kunnen worden verplicht hun winkel op zon- en feestdagen te openen

35,3 %
64,7 %


D66

SGP

CU

SP

PVV

50PLUS

GL

VVD

PvdA

CDA

PvdD


Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID SCHOUTEN C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 111

Ontvangen 23 oktober 2012

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Aan afdeling 1, titel 5, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, wordt een artikel toegevoegd, luidende:

Artikel 216a

Een bepaling in een overeenkomst is nietig indien deze een partij verplicht tot het geopend houden van een winkel in de zin van de Winkeltijdenwet:

  • a. op zondag;

  • b. op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste of tweede Kersdag of op 4 mei na 19 uur.

Toelichting

Dit amendement regelt dat winkeliers niet contractueel verplicht kunnen worden om hun winkel op zon- en feestdagen te openen. Dit wordt door verhuurders van winkelpanden in winkelcentra nog wel eens vereist. De indieners zijn van mening dat winkeliers niet gedwongen mogen worden om op zon- en feestdagen hun winkel te openen.

Schouten A. Mulder Dijkgraaf Gesthuizen Graus


Amendement van het lid Schouten c.s. ter vervanging van nr. 11 dat regelt dat winkeliers niet contractueel kunnen worden verplicht hun winkel op zon- en feestdagen te openen

2012-10-23
Dossier: 32412
Indiener(s): Sharon Gesthuizen (GL), Carola Schouten (CU), Agnes Mulder (CDA), Elbert Dijkgraaf (SGP), Dion Graus (PVV)
Onderwerpen: economie ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32412-15.html