Gepubliceerd: 30 juli 2010
Indiener(s): Ineke van Gent (GL), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: economie ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32412-4.html
ID: 32412-4

Nr. 4 MEDEDELING

‘s-Gravenhage, 30 juli 2010

Op 28 juli jl. heeft de Raad van State advies uitgebracht over het voorstel van wet. Gelet op het bepaalde in artikel 25b, vierde lid jo. derde lid, onderdeel b, van de Wet op de Raad van State (zgn. blanco advies) blijft openbaarmaking achterwege.