Kamerstuk 32412-19

Bekrachtiging van het voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Dossier: Voorstel van wet van de leden Verhoeven en Van Tongeren tot wijziging van de Winkeltijdenwet in verband met het verruimen van de bevoegdheid van gemeenten om vrijstelling te verlenen van de verboden met betrekking tot de zondag en een aantal feestdagen

Gepubliceerd: 7 juni 2013
Indiener(s): Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: economie ondernemen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32412-19.html
ID: 32412-19

Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2013

Op 28 mei 2013 heeft de Eerste Kamer der Staten-Generaal het bovenvermelde initiatiefvoorstel van wet aanvaard. Op 31 mei 2013 heeft de ministerraad mij gemachtigd Zijne Majesteit te verzoeken om het initiatiefvoorstel van wet te bekrachtigen. Voorzien wordt in de inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2013.

De minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp