Wetsvoorstel 31903 - 27 maart 2009
Indieners: Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Eberhard van der Laan (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 1 december 2009
Status: Aangenomen
[Vrij tekstveld / geen Parlisproces]
Stemmen - aangenomen
Nota van wijziging
Brief regering
Brief regering
Stemmen - uitstellen
Agenderen - stemmingen
Behandelen [geen Parlisproces]
Amendement
Amendement
Amendement
Amendement
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Brief regering
Verzoek - bewindspersoon verzoeken om ...
Inbreng - verslag wetsvoorstel
In handen van commissie stellen (algemeen)
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport