Kamerstuk 31903-14

Amendement van het lid Paulus Jansen over het schrappen van het maximumaantal zittingsvoorzitters

Dossier: Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

Gepubliceerd: 19 oktober 2009
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen:
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31903-14.html
ID: 31903-14

31 903
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

nr. 14
AMENDEMENT VAN HET LID JANSEN

Ontvangen 19 oktober 2009

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel C, wordt in artikel 3a, tweede lid, de eerste volzin vervangen door: De huurcommissie bestaat uit een bestuur en minimaal vier zittingsvoorzitters.

Toelichting

Het maximeren van het aantal zittingsvoorzitters in de wet is niet erg flexibel. Het noodzakelijke aantal voorzitters is afhankelijk van het aantal zaken. Bij een formulering als gekozen in het wetsvoorstel ontstaat er al een groot capaciteitsprobleem als het aantal zaken met 20% toeneemt.

Zo’n ontwikkeling is heel goed denkbaar, bijvoorbeeld als gevolg van een wijziging in het huurbeleid of een commerciëlere koers van de woningcorporaties.

Om deze reden schrapt het amendement het maximum.

Jansen