Stemming

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

100,0 %
0,0 %


SP

VVD

PvdA

D66

PVV

CDA

GL

SGP

CU

Lid-Verdonk

PvdD