Stemming

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

100,0 %
0,0 %


GL

VVD

CU

SGP

D66

CDA

PvdA

SP

PVV

Verdonk

PvdD