Gepubliceerd: 28 april 2009
Indiener(s): Guusje ter Horst (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Eberhard van der Laan (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur huisvesting huren en verhuren organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31903-6.html
ID: 31903-6

31 903
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

nr. 6
NOTA VAN VERBETERING

Ontvangen 28 april 2009

In het voorstel van wet (stuk nr. 2) worden de volgende verbeteringen aangebracht:

I

In artikel I, onderdeel R, punt 5, wordt na «artikel 20, eerste lid» een komma geplaatst.

II

In artikel I, onderdeel CC, wordt in de aanhef «gewijzigd als volgt» vervangen door: als volgt gewijzigd.

III

In artikel I, onderdeel DD, vervalt de komma na «mogen» en wordt na «zich» een komma geplaatst.

IV

In artikel VII, tweede lid, vervalt de komma voor «als bedoeld».