Kamerstuk 31903-19

Verzoek tot aanhouden van de stemming inzake Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

Dossier: Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

Gepubliceerd: 24 november 2009
Indiener(s): Eberhard van der Laan (minister zonder portefeuille binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
Onderwerpen: bestuur huisvesting huren en verhuren organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31903-19.html
ID: 31903-19

31 903
Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie)

nr. 19
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 november 2009

Op 19 november jl. heeft het debat plaatsgevonden inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (instelling van een landelijke huurcommissie) (31 903). Via deze weg verzoek ik u de stemming die in eerste instantie zou plaatsvinden op dinsdag 24 november a.s. met één week uit te stellen. De reden hiervoor is dat de tweede nota van wijziging op voormeld wetsvoorstel nog in voorbereiding is.

De minister voor Wonen, Wijken en Integratie,

E. E. van der Laan