Wetsvoorstel 31804 - 8 december 2008

Tijdlijn

Dit wetsvoorstel is Aangenomen

Stemming van 26 maart 2009
Status: Aangenomen
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Motie
Motie
Motie
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Amendement
Stemmen - aangenomen
Motie (gewijzigd/nader)
Motie
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Motie (gewijzigd/nader)
Brief regering
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Amendement
Motie
Motie
Motie
Motie
Motie
Nota van wijziging
Behandelen [en afdoen]
Agenderen - stemmingen
Brief regering
Agenderen - plenair debat
Aanmelden voor plenaire behandeling
Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag
Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)
Leveren inbreng
Schriftelijk commentaar
Behandelen [en afdoen]
Commentaar - algemene oproep schr. comm. in Staatscourant
Agenderen - technische briefing
Inbreng - verslag wetsvoorstel
LVIS - KB rondgezonden en gepubliceerd
In handen van commissie stellen (algemeen)
Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport