Kamerstuk 31804-59

Motie Van der Ham en Jasper van Dijk over een streefbedrag voor financiering van de lokale omroep

Dossier: Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en financiering van de publieke omroep

Gepubliceerd: 24 maart 2009
Indiener(s): Jasper van Dijk (SP), Boris van der Ham (D66)
Onderwerpen: cultuur en recreatie media
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31804-59.html
ID: 31804-59

78,7 %
15,3 %

PVV

SGP

CU

SP

VVD

GL

D66

PvdD

PvdA

Verdonk

CDA


31 804
Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met onder meer de erkenning en de financiering van de publieke omroep

nr. 59
MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER HAM EN JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 24 maart 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat lokale omroepen moeten kunnen rekenen op een degelijke financiering;

verzoekt de regering in overleg te treden met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en bij haar aan te bevelen om als streefbedrag voor financiering van de lokale omroep als uitgangspunt te kiezen € 1,30 per woonruimte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Ham

Jasper van Dijk