Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

362 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
11 oktober 2019 - 4 december 2019
De mogelijkheid van pensioenoverdracht uit het buitenland
Steven van Weyenberg (D66)
Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66), Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
20 november 2019 - 27 november 2019
De arbeidskrapte in de kinderopvang en het niet kunnen inzetten van gediplomeerde kraamverzorgenden
Hilde Palland (CDA), Wytske de Pater-Postma (CDA), Palland , de Pater-Postma
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
9 oktober 2019 - 26 november 2019
Uitbuiting van arbeidsmigranten
Jan Jacob van Dijk (CDA), Bruno Bruins (minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport) (VVD), Eppo Bruins (CU), Jasper van Dijk (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
15 oktober 2019 - 26 november 2019
De gevolgen van het cao-akkoord VVT voor de continuïteit van zorg
John Kerstens (PvdA)
John Kerstens (PvdA), de Jonge , Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)

Alle
12 maart 2018 - 28 maart 2018
Het bericht dat OCW geen standpunt meer inneemt over doorbetalen stakers in het basisonderwijs
Peter Kwint (SP)
Arie Slob (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
12 maart 2018 - 10 april 2018
De compensatieregeling voor zwangere ZZP'ers
Jan Jacob van Dijk (CDA), Jasper van Dijk (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
20 februari 2018 - 13 maart 2018
Het aanvullend pensioenfonds van Europarlementariers
Pieter Omtzigt (CDA)
Stef Blok (minister buitenlandse zaken) (VVD)
12 februari 2018 - 15 maart 2018
Schijnconstructies en het ontduiken van de CAO bij Sociale Werkvoorzieningen
Jan Jacob van Dijk (CDA), Jasper van Dijk (SP)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
5 februari 2018 - 9 maart 2018
Compensatieregeling zwangere ZZP’ers
Jan Jacob van Dijk (CDA), Jasper van Dijk (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
1 februari 2018 - 1 mei 2018
Arbeidsmarktdiscriminatie door uitzendbureaus
Tunahan Kuzu (DENK)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
29 januari 2018 - 20 februari 2018
De berichten ‘Minister Koolmees: nieuwe zzp-wet is één van mijn grotere uitdagingen’ en ‘Zo zou de nieuwe zzp-wet eruit moeten zien volgens kenners’
Dennis Wiersma (VVD)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
25 januari 2018 - 19 februari 2018
De aanhoudende problemen met slapende dienstverbanden waardoor werknemers geen aanspraak kunnen maken op hun transitievergoeding
Bart van Kent (SP)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
22 december 2017 - 13 februari 2018
Het verplichtgestelde pensioenfonds voor notarissen
Maarten Groothuizen (D66), Steven van Weyenberg (D66)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
14 november 2017 - 4 december 2017
Het bericht dat werknemers met een tijdelijk contract er fors op achteruit gaan bij ziekte
Bart van Kent (SP), Zihni Özdil (GL)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
14 november 2017 - 18 december 2017
Het bericht ‘MeerGGZ maakt bezwaar tegen cao ggz’
Dennis Wiersma (VVD)
Wouter Koolmees (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (D66)
27 oktober 2017 - 1 november 2017
Het aanpakken van teveelverdieners in de zorg
Lilian Marijnissen (SP)
Eppo Bruins (CU)
9 oktober 2017 - 26 oktober 2017
Verdringing, werken zonder loon en de plaspas in Den Bosch
Jan Jacob van Dijk (CDA), Jasper van Dijk (SP)
Jetta Klijnsma (PvdA)
25 augustus 2017 - 12 september 2017
De problemen bij Haagse Wijk- en Woonzorg
Lilian Marijnissen (SP)
7 juli 2017 - 20 september 2017
Het rapport ‘eerder stoppen met werken voor zware beroepen’
Bart van Kent (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
22 juni 2017 - 30 juni 2017
Uitstel van de beslistermijn Pensioen Eigen Beheer
Steven van Weyenberg (D66)
15 juni 2017 - 19 juli 2017
Het bericht dat stageplekken soms ‘verkapte werkplekken zijn, waar je geen cent voor krijgt’
Peter Kwint (SP), Bart van Kent (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
15 juni 2017 - 29 juni 2017
De accountantscontrole van topinkomens
Gijs van Dijk (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
13 juni 2017 - 11 juli 2017
Het beleidsbesluit over de indeling van uitzendbureaus en andere organisaties bij de sectorcodes sociale zekerheid, waardoor sociale lasten fors kunnen toenemen
Pieter Omtzigt (CDA), Pieter Heerma (CDA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
9 juni 2017 - 16 juni 2017
Uitstel beslistermijn Pensioen Eigen Beheer
Steven van Weyenberg (D66)