Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

1061 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
20 april 2016 - 2 mei 2016
Het bericht dat de afgelopen maanden 60 kindbruiden Nederland zijn binnengekomen
Sadet Karabulut (SP), Sharon Gesthuizen (GL)
Klaas Dijkhoff (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
19 april 2016 - 8 juni 2016
Het bericht ‘Natuurlijk mislukt het inburgeringsbeleid, dat hadden we kunnen weten’
Norbert Klein (Klein)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
18 april 2016 - 25 mei 2016
De arbeidsomstandigheden van de beveiliging op Schiphol
Sadet Karabulut (SP), John Kerstens (PvdA), Linda Voortman (GL)
Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
15 april 2016 - 26 mei 2016
De berichten over een kwikvergiftiging bij AzoNobel
Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
15 april 2016 - 7 juni 2016
Het bericht dat er onderzoek komt naar de Arbeidsinspectie inzake DuPont
Eric Smaling (SP), Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
14 april 2016 - 7 juni 2016
Het bericht ‘Zwangerschapsproblemen bij oud-medewerkers DuPont’
Paul Ulenbelt (SP), Eric Smaling (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
14 april 2016 - 18 mei 2016
De uitspraak van de rechter over het dagloonbesluit
Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
7 april 2016 - 2 juni 2016
Het bericht dat de subsidie-imam angst zaait
Selçuk Öztürk (GrKÖ)
Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
4 april 2016 - 2 mei 2016
Het bericht ‘Sjoemeltransporten bij Mercedes blootgelegd’
Paul Ulenbelt (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
31 maart 2016 - 16 juni 2016
Het bericht ‘Halal zwemmen trekt veel volk naar zwembad in Breda’
Sjoerd Potters (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
31 maart 2016 - 25 april 2016
Zieke werknemers die ten onrechte geen verlofdagen opbouwen, hiervoor schadevergoeding ontvangen en daarom gekort worden op hun uitkering in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
Grace Tanamal (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
24 maart 2016 - 29 april 2016
De “Klachtenregen over zzp-verzekeringen arbeidsongeschiktheid”, naar aanleiding van de antwoorden op eerdere vragen
Grace Tanamal (PvdA), Mei Li Vos (PvdA)
Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Jeroen Dijsselbloem (minister financiën) (PvdA)
24 maart 2016 - 19 april 2016
De gemeente Rotterdam die kinderopvangaanbieders zelf de hoogte van de ouderbijdrage laat vaststellen
Tjitske Siderius (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Eric Wiebes (staatssecretaris financiën) (VVD)
23 maart 2016 - 19 april 2016
De stijging van topinkomens door bonussen
Sadet Karabulut (SP)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
9 maart 2016 - 5 april 2016
De uitbuiting van Roemeense scheepbouwers
Tjeerd van Dekken (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
7 maart 2016 - 18 mei 2016
Inburgeringsplicht
Sjoerd Potters (VVD)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
2 maart 2016 - 10 maart 2016
Het gehanteerde uurtarief in de kinderopvang
Pieter Heerma (CDA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
29 februari 2016 - 16 maart 2016
De situatie bij het Europees octrooibureau
John Kerstens (PvdA), Grace Tanamal (PvdA)
Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Martijn van Dam (staatssecretaris economische zaken) (PvdA)
26 februari 2016 - 22 maart 2016
Een nazistisch “pamflet” dat aan moskeeën in Nederland is gestuurd
Ahmed Marcouch (PvdA)
Ard van der Steur (minister justitie en veiligheid) (VVD), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
25 februari 2016 - 5 april 2016
Het bericht dat vijftig schoonmakers in Dordrecht worden ontslagen en dat hun werk wordt overgenomen door mensen met een uitkering en/of werkers van de sociale werkvoorziening
Sadet Karabulut (SP)
Jetta Klijnsma (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)