Kamervraag 2016Z07658

De uitspraak van de rechter over het dagloonbesluit

Ingediend 14 april 2016
Beantwoord 18 mei 2016 (na 34 dagen)
Indiener Paul Ulenbelt
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen sociale zekerheid werkloosheid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z07658.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2530.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie van op de uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant?1

  De betreffende tussenuitspraak heb ik voor kennisgeving aangenomen. Omdat de zaak nog onder de rechter ligt (het is geen einduitspraak en daarna is nog hoger beroep mogelijk) onthoud ik me, volgens goed gebruik, van elke reactie.

 • Vraag 2
  De rechtbank is van oordeel dat de toepassing van artikel 5, eerste lid, van het Dagloonbesluit in strijd is met het loondervings- en verzekeringsprincipe van de Werkloosheidswet; op welke wijze gaat u dit herstellen?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 3
  Deelt u de opvatting dat het «WW-lek» per direct volledig gedicht moet worden? Zo ja, bent u bereid om binnen 7 dagen een voorstel tot aanpassing van het dagloonbesluit aan de Kamer te zenden? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 4
  Bent u bereid om af te zien van hoger beroep? Zo nee, waarom niet?

  Zie antwoord vraag 1.

 • Vraag 5
  Erkent u dat de ingevoerde wijziging van het dagloonbesluit onzorgvuldig en onjuist is?

  Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z07658
Volledige titel: De uitspraak van de rechter over het dagloonbesluit
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2530
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Ulenbelt over de uitspraak van de rechter over het dagloonbesluit