Kamervraag 2016Z07656

Het bericht ‘Zwangerschapsproblemen bij oud-medewerkers DuPont’

Ingediend 14 april 2016
Beantwoord 7 juni 2016 (na 54 dagen)
Indieners Paul Ulenbelt , Eric Smaling (SP)
Beantwoord door Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
Onderwerpen arbeidsomstandigheden economie industrie werk
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2016Z07656.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-2766.html
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de uitzending van EenVandaag, waaruit blijkt dat er sprake is van ernstige zwangerschapsproblemen bij oud-medewerkers DuPont?1

  De geschetste situatie is ernstig en ik begrijp de zorg van de oud-medewerkers.

 • Vraag 2
  Wat was de rol van de bedrijfsgezondheidsdienst van het bedrijf? Wat is de rol van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) geweest?
 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat betrokken diensten hebben gefaald in het tijdig signaleren van deze gezondheidsproblemen? Kunt u uw antwoord toelichten?
 • Vraag 4
  Bent u bereid om gericht onderzoek te doen naar gezondheidsproblemen van alle (oud-)medewerkers die gewerkt hebben in de fabriek van DuPont? Zo ja, wie gaat dat onderzoek verrichten? Zo nee, waarom niet?
 • Vraag 5
  Bent u bereid om in navolging van het advies van prof. mr Pieter van Vollenhoven de Onderzoeksraad voor de Veiligheid te verzoeken deze kwestie te laten onderzoeken? Zo nee, waarom niet?

  Een onderzoek door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is op dit moment niet aan de orde. Ik wil nu de feiten op een rij zetten en zal de Audit Dienst Rijk (ADR) daarbij betrekken.

 • Mededeling - 20 mei 2016

  Hierbij deel ik u mee dat de beantwoording van de Kamervragen van de leden Ulenbelt en Smaling (beide SP) over het bericht «Zwangerschapsproblemen bij oud-medewerkers DuPont» (2016Z07756) niet binnen de gestelde termijn van drie weken mogelijk is omdat ik de antwoorden op de Kamervragen samen met de door u gevraagde brief ter voorbereiding van het door u gevraagde debat aan u wil sturen. Ik verwacht dat op korte termijn te kunnen doen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2016Z07656
Volledige titel: Het bericht ‘Zwangerschapsproblemen bij oud-medewerkers DuPont’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-2766
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Ulenbelt en Smaling over het bericht ‘Zwangerschapsproblemen bij oud-medewerkers DuPont’