Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

28980 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Alle
25 mei 2010 - 16 juni 2010
Misplaatste uitlatingen van ambtenaren
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
25 mei 2010 - 24 juni 2010
De bedreigde getuige in Culemborg
Sadet Karabulut (SP)
25 mei 2010 - 2 juni 2010
De weigering van de DSB-top van het conceptrapport Scheltema
Mei Li Vos (PvdA)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
25 mei 2010 - 10 juni 2010
Dure HIV-AIDS medicatie op de Nederlandse Antillen
John Leerdam (PvdA), Khadija Arib (PvdA)
25 mei 2010 - 17 juni 2010
Het gebruik van dieren in amusementsprogramma's
Marianne Thieme (PvdD)
Gerda Verburg (minister landbouw, natuur en voedselkwaliteit) (CDA)
25 mei 2010 - 6 juli 2010
De perceptiekosten en administratieve lasten van de integrale vennootschapsbelasting en wijkenheffing
Paulus Jansen (SP)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
25 mei 2010 - 9 juli 2010
De situatie van een boorplatform in de Noordzee
Marianne Thieme (PvdD)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
25 mei 2010 - 6 juli 2010
Een cluster 3 school in Losser
Anja Timmer (PvdA), Margot Kraneveldt (PvdA), Kathleen Ferrier (CDA), Pieter Omtzigt (CDA)
André Rouvoet (viceminister-president , minister zonder portefeuille volksgezondheid, welzijn en sport, minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CU)
25 mei 2010 - 11 juni 2010
Vervolging van homo's in Malawi
Han ten Broeke (VVD), Atzo Nicolaï (VVD)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
25 mei 2010 - 18 juni 2010
Het voornemen van de provincie Noord-Brabant om de subsidie aan Cubiss, de provinciale service organisatie, stop te zetten
Hans van Leeuwen (SP)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
25 mei 2010 - 24 juni 2010
Het artikel "Belastingdienst nekt transportsector"
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)
21 mei 2010 - 7 juli 2010
De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie SNV
Ewout Irrgang (SP), Han ten Broeke (VVD)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
21 mei 2010 - 29 juni 2010
De WABO
Rendert Algra (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
21 mei 2010 - 30 juni 2010
De deal tussen de vereniging SBPVH en de stichting OPTAS
Pieter Omtzigt (CDA)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
21 mei 2010 - 11 juni 2010
Een bericht over dwangarbeid voor homo's in Malawi
Boris van der Ham (D66)
Maxime Verhagen (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (CDA)
20 mei 2010 - 15 juni 2010
Een datalek in de website www.ervaarhetov.nl
Manja Smits (SP), Ineke van Gent (GL)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
20 mei 2010 - 25 oktober 2010
Het terugsluizen van geld door de publieke omroep via een eigen muziekuitgeverij
Mark Harbers (VVD)
Marja van Bijsterveldt (minister onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
20 mei 2010 - 1 juli 2010
De open brief van de onderwijsbonden
Tofik Dibi (GL)
20 mei 2010 - 23 juni 2010
Het bericht "Schoolstage: pornofilms bewerken"
Bas van der Vlies (SGP)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
20 mei 2010 - 24 juni 2010
Het bericht dat onterechte hechtenis steeds meer kost
Sybrand van Haersma Buma (CDA)