Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

25003 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
18 juli 2019 - 17 oktober 2019
Beleggers die het onmogelijk maken voor starters om een huis te kopen
Henk Nijboer (PvdA), Lodewijk Asscher (PvdA)
Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
29 augustus 2019 - 17 oktober 2019
Het (aankomende) tekort aan verpleeghuisplekken
Vera Bergkamp (D66)
Hugo de Jonge (viceminister-president , minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
30 augustus 2019 - 17 oktober 2019
Het inschrijven in de Basisregistratie Persoon (BRP)
Daniel Koerhuis (VVD), Helma Lodders (VVD), Jan Middendorp (VVD)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)
4 september 2019 - 17 oktober 2019
De situatie op Curaçao
Antje Diertens (D66), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Maarten Groothuizen (D66)
Raymond Knops (staatssecretaris binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (CDA)

Alle
2 juni 2010 - 10 juni 2010
Het lidmaatschap van de VVD van KRO-voorzitter Koen Becking
Martin Bosma (PVV)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
2 juni 2010 - 20 juli 2010
Toezicht op rechtsbijstandverzekeringen
Fatma Koşer Kaya
Ernst Hirsch Ballin
2 juni 2010 - 1 juli 2010
Individuele watermeters in gebouwen met twee of meer stijgleidingen
Ad Koppejan (CDA)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
2 juni 2010
Geluidsmeetpunten rond Schiphol
Ernst Cramer (CU)
ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
2 juni 2010 - 5 juli 2010
Het stopzetten van de financiering van projecten van het Platform Palliatieve Zorg
Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
2 juni 2010 - 12 juli 2010
Mogelijke fraude en omkoping bij het uitdelen van een Koninklijke onderscheiding via het ministerie van VROM
Paulus Jansen (SP)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
2 juni 2010 - 24 juni 2010
Het besluit station Lisse niet te realiseren
Ernst Cramer (CU)
Camiel Eurlings (minister verkeer en waterstaat) (CDA)
2 juni 2010 - 9 september 2010
Een overeenkomst met Shell omtrent CO2-opslag in Barendrecht
Kees Vendrik (GL)
Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
2 juni 2010 - 24 juni 2010
Het onderzoek van FNV Jong waaruit blijkt dat de jeugdwerkloosheid niet wordt verholpen met de Wet WIJ
Hans Spekman (PvdA)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
2 juni 2010 - 24 juni 2010
Het onderzoek van FNV Jong waaruit blijkt dat Wet Investering Jongeren niet naar behoren functioneert
Ineke van Gent (GL)
Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
2 juni 2010 - 13 juli 2010
De aanval van Israël op een internationaal hulpkonvooi
Martijn van Dam (PvdA)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille ) (CDA)
2 juni 2010 - 5 juli 2010
De voortgang van onderzoeksprojecten naar palliatieve zorg
Agnes Wolbert (PvdA)
Ab Klink (minister volksgezondheid, welzijn en sport) (CDA)
2 juni 2010 - 23 juni 2010
Duitse huurlingen in Somalië
Ewout Irrgang (SP)
Maxime Verhagen (minister buitenlandse zaken, minister zonder portefeuille ) (CDA)
1 juni 2010 - 14 oktober 2010
De spoedwet verbreding A27
Ineke van Gent (GL), Lia Roefs (PvdA)
Camiel Eurlings (CDA)
1 juni 2010 - 8 juli 2010
Het feit dat gestolen documenten op internet zijn gepubliceerd
Sybrand van Haersma Buma (CDA)
Ernst Hirsch Ballin
1 juni 2010 - 18 juni 2010
De kosten van feesten en recepties van publieke en semipublieke instellingen
Ineke van Gent (GL)
Th.B. Bijleveld-Schouten
31 mei 2010
De gewelddadige Israëlische inname van de humanitaire vloot voor Gaza
Mariko Peters (GL)
minister van Buitenlandse Zaken
31 mei 2010 - 8 juni 2010
Blanco stemformulieren voor kiezers in het buitenland
Pieter Omtzigt (CDA), Maarten Haverkamp (CDA)
Th.B. Bijleveld-Schouten
31 mei 2010 - 17 juni 2010
Bezuinigingen op het volwassenenonderwijs
Jack Biskop (CDA)
Marja van Bijsterveldt (staatssecretaris onderwijs, cultuur en wetenschap) (CDA)
31 mei 2010 - 21 juni 2010
Tegenstrijdige uitspraken over de winst op ABN
Alexander Pechtold (D66)
Jan Kees de Jager (minister financiën) (CDA)