Kamervraag 2015Z21454

Het artikel ‘Plannen voor grote trainingsfabriek op Heijplaat’

Ingediend 13 november 2015
Beantwoord 1 december 2015 (na 18 dagen)
Indiener Michiel van Veen (VVD)
Beantwoord door Henk Kamp (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen economie industrie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2015Z21454.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-733.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het artikel «Plannen voor grote trainingsfabriek op Heijplaat»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Klopt het dat de financiering van de trainingsfabriek voor de procesindustrie inmiddels zo goed als rond is?

  Ja.

 • Vraag 3
  Klopt het dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een bijdrage heeft toegezegd aan het project op basis van cofinanciering?

  Ja, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft € 700.000 toegekend vanuit de regeling Cofinanciering Sectorplannen.

 • Vraag 4
  Bent u op de hoogte van het verzoek van de initiatiefnemers om ook een bijdrage van úw ministerie te ontvangen? In hoeverre bent u tot nu toe reeds betrokken geweest bij de plannen? Wat is daarbij uw inzet geweest?

  Ja, ik ben op de hoogte van het verzoek tot een rijksbijdrage van € 800.000 als onderdeel van een totale investering van € 4,5 miljoen. In januari 2015 hebben de initiatiefnemers het Ministerie van Economische Zaken benaderd voor advies over de vraag hoe hun plannen zo goed mogelijk passen binnen bestaande regelingen. In het kader van het Techniekpact zijn de initiatiefnemers gewezen op de mogelijkheden van twee regelingen, de cofinanciering Sectorplannen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Regionaal Investeringsfonds mbo van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

 • Vraag 5
  Welke mogelijkheden ziet u om een bijdrage te leveren vanuit uw begroting, mits de cofinanciering geregeld is, aan deze trainingsfabriek? In hoeverre bent u bereid tot die bijdrage en onder welke voorwaarden?

  Ik zie geen mogelijkheden om een aanvullende bijdrage te leveren om de volgende redenen. Het Ministerie van Economische Zaken kent geen regelingen waarbinnen het verzoek van de initiatiefnemers past. Bovendien wordt in de huidige opzet de trainingsplant, met beoogde activiteiten voor zowel private als publieke doeleinden, al voor tweederde publiek (incl. regionale overheden) gefinancierd.
  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft naar aanleiding van het verzoek tot rijksbijdrage de initiatiefnemers gewezen op de mogelijkheid om samen met een mbo-instelling vanaf januari 2016 een aanvraag in te dienen voor het Regionaal Investeringsfonds mbo.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2015Z21454
Volledige titel: Het artikel ‘Plannen voor grote trainingsfabriek op Heijplaat’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20152016-733
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Van Veen over het artikel ‘Plannen voor grote trainingsfabriek op Heijplaat’