Kamervragen

Titel
Status
Indiener (persoon)
Indiener (partij)

449 kamervragen gevonden
beantwoord onbeantwoord uitgesteld
Recent beantwoord
2 mei 2019 - 5 juli 2019
De berichten ‘Rotterdam loopt teruggeëist bijstandsgeld mis’, ‘Man mag 35.000 euro te veel uitgekeerde bijstand houden’ en ‘Stoïcijnse reacties op CRvB-uitspraak vorderingen’
Chantal Nijkerken-de Haan (VVD)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)
25 april 2019 - 4 juli 2019
De belastbaarheid van de premiebijdrage aan Gemeentepolis
Henk Nijboer (PvdA), John Kerstens (PvdA)
Menno Snel (staatssecretaris financiën) (D66)
15 mei 2019 - 3 juli 2019
De ongerustheid in Amsterdam rond de pilot landelijke vreemdelingen voorziening (LVV)
Bente Becker (VVD)
Broekers-Knol
23 mei 2019 - 21 juni 2019
De onvoorspelbaarheid van het budget voor gebundelde uitkeringen voor gemeenten (BUIG-budget)
Jasper van Dijk (SP)
Tamara van Ark (staatssecretaris sociale zaken en werkgelegenheid) (VVD)

Alle
21 januari 2014 - 20 maart 2014
Het bericht op de site van de VNG waarin een handleiding aan gemeenten wordt aangereikt ten behoeve van de inkoop van (specialistische) jeugdzorg
Mona Keijzer (CDA)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
13 januari 2014 - 12 februari 2014
Het bericht dat stemgedrag van raadsleden praktisch niet te achterhalen is
Linda Voortman (GL)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
16 december 2013 - 24 december 2013
Onduidelijkheid omtrent de gehandicaptenparkeerkaart
Martine Baay-Timmerman (50PLUS)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
13 december 2013 - 23 januari 2014
Het verstrekken van persoonsgegevens uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)
Gerard Schouw (D66)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
11 december 2013 - 18 december 2013
De financiële ondersteuning van verboden wietclubs door de gemeente Utrecht
Peter Oskam (CDA)
Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
3 december 2013 - 27 februari 2014
Over een 77-jarige vrouw uit Valkenswaard die tienduizenden euro’s moet betalen omdat vaten gif op haar terrein zijn gestort door criminelen
Madeleine van Toorenburg (CDA)
Wilma Mansveld (PvdA)
25 november 2013 - 10 december 2013
De bevoegdheden van burgemeesters voor het opleggen van maatregelen aan (ex-)justitiabelen
Ard van der Steur (VVD), Klaas Dijkhoff (VVD)
Ivo Opstelten (minister veiligheid en justitie) (VVD)
15 november 2013 - 26 november 2013
Het bericht dat gemeenten massaal adviesbureaus inhuren voor hulp bij decentralisaties
Nine Kooiman (SP), Renske Leijten (SP)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
7 november 2013 - 28 november 2013
De financiële problemen van gemeenten met hun grondpositie onder andere naar aanleiding van de brief van de minister van Infrastructuur en Milieu van 14 oktober 2013
Albert de Vries (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
van Schultz Haegen-Maas Geesteranus
7 november 2013 - 4 december 2013
Het bericht ‘Rekenkamer vreest slechte controle geld gemeentetaken’
Manon Fokke (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
31 oktober 2013 - 27 november 2013
Het ontslag na melding misstanden moskee-internaten
Joram van Klaveren (PVV)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA), Lodewijk Asscher (viceminister-president , minister sociale zaken en werkgelegenheid) (PvdA)
31 oktober 2013 - 27 november 2013
Het ontslag van de klokkenluider moskee-internaten
Ronald van Raak (SP), Gert-Jan Segers (CU)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
22 oktober 2013 - 29 oktober 2013
Het bericht " Leugens en bedrog bij burgerzaken"
Pieter Omtzigt (CDA), Eddy van Hijum (CDA)
Frans Weekers (staatssecretaris financiën) (VVD)
10 oktober 2013 - 14 oktober 2013
De wachtgeldregeling van de burgemeester van Groningen
Manon Fokke (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
10 oktober 2013 - 30 oktober 2013
De peildatum van de automatische kwijtschelding van gemeentelijke belastingen
Tjitske Siderius (SP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
8 oktober 2013 - 12 november 2013
Het efficiënt omgaan met Wob-verzoeken door gemeenten
Astrid Oosenbrug (PvdA), Manon Fokke (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
7 oktober 2013 - 27 november 2013
Het korten van topinkomens in de zorg
John Kerstens (PvdA), Otwin van Dijk (PvdA)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
30 september 2013 - 12 november 2013
Het bericht dat de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk (de BAR-gemeenten) de huishoudelijke verzorging kapot bezuinigingen
Renske Leijten (SP)
Martin van Rijn (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (PvdA)
26 september 2013 - 4 oktober 2013
Bezuinigingen als gevolg van niet-aangenomen wetten
Ronald van Raak (SP)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)
25 september 2013 - 15 oktober 2013
Het bericht dat gemeenten de volle mep betalen voor het onderzoek naar de decentralisaties
Madeleine van Toorenburg (CDA), Gerard Schouw (D66)
Ronald Plasterk (minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (PvdA)