Kamervraag 2018Z07617

Het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen

Ingediend 23 april 2018
Beantwoord 9 mei 2018 (na 16 dagen)
Indiener Sandra Beckerman (SP)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bestuur gemeenten huisvesting organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z07617.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2032.html
  • Vraag 1
    Bent u bereid om uw antwoord op de 37 sets schriftelijke vragen over woningen met vocht- en schimmelproblemen, inclusief de vragen, door te sturen naar de desbetreffende gemeenten? Kunt u uw antwoord toelichten?1

    Ik zal de inhoud van de betreffende antwoordbrief van 12 april jl., alsmede van de daaraan ten grondslag liggende vragen, op korte termijn onder de aandacht van de betrokken gemeenten brengen. Gegeven het tijdstip van binnenkomst daarvan, bleek het niet mogelijk de vragen van mevrouw Beckerman nog voorafgaand aan het genoemde algemeen overleg te beantwoorden.

  • Vraag 2
    Wilt u deze vragen voorafgaand aan het algemeen overleg Bouwopgave op 25 april 2018 beantwoorden?

    Zie antwoord vraag 1.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z07617
Volledige titel: Het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2032
Volledige titel: Antwoord op vragen van het lid Beckerman over het vervolg van de aanpak van schimmelhuizen