Kamervraag 2018Z04058

Het bericht ‘Groeiend aantal gemeenten weigert contant geld aan balie’

Ingediend 8 maart 2018
Beantwoord 30 mei 2018 (na 83 dagen)
Indieners Roald van der Linde (VVD), Albert van den Bosch (VVD)
Beantwoord door Kajsa Ollongren (viceminister-president , minister binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties) (D66)
Onderwerpen bestuur gemeenten organisatie en beleid
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2018Z04058.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-2271.html
 • Vraag 1
  Bent u bekend met het bericht «Groeiend aantal gemeenten weigert contant geld aan balie»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u een overzicht geven van de gemeenten waar het niet mogelijk is met contant geld te betalen?

  Er is geen compleet en sluitend overzicht van alle gemeenten die een pin-only beleid hanteren bij gemeentelijke publieksbalies. Uit een inventarisatie van het Ministerie van Financiën in 2016 blijkt dat op dat moment 21 gemeenten een pin-only beleid voerden, namelijk Amersfoort, Breda, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Etten-Leur, Geldermalsen, Hardenberg, Hellevoetsluis, Kampen, Krimpenerwaard, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Molenwaard, Oldebroek, Ommen, Raalte, Sint-Michielsgestel, Valkenswaard, Vlaardingen en Zuidplas. Uit gesprekken die een delegatie van de Werkgroep Toegankelijkheid en Bereikbaarheid van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)2 in 2017 met een aantal gemeenten voerde, blijkt dat in aanvulling inmiddels ook andere gemeenten een pin-only beleid voeren. Daarbij worden in de praktijk bij gelegenheid ook uitzonderingen gemaakt door gemeenten voor burgers die alleen met contant geld kunnen betalen.

 • Vraag 3
  Hoe is gewaarborgd dat mensen die niet kunnen of willen pinnen wel hun rekeningen kunnen betalen bij hun gemeente?

  In de praktijk worden uitzonderingen gemaakt voor burgers die alleen kunnen betalen met contant geld. Gemeenten treffen verschillende oplossingen voor mensen die aan de balie niet kunnen of willen betalen met pin. Bijvoorbeeld door hen in de gelegenheid te stellen om geld over te maken voordat zij hun product ophalen, door een eenmalige machtiging uit te geven, of door een medewerker van de gemeente thuis bij de klant te laten komen, zodat aldaar alsnog met contant geld kan worden betaald.

 • Vraag 4
  Deelt u de mening dat de overheid toegankelijk moet zijn voor elke burger en dus ook alle wettige betaalmiddelen dient te accepteren?

  Ik deel de mening van de Minister van Financiën dat de overheid toegankelijk moet zijn voor elke burger en dat het van belang is dat de toegang tot contant geld op orde is en blijft.3 Omdat niet alle burgers in staat zijn om (zelfstandig) met pin te betalen en de gemeente de enige instantie is waar burgers bepaalde documenten zoals paspoort kunnen aanvragen, acht ik het van belang dat uitzonderingen op het pin-only beleid voor deze burgers mogelijk blijven. In de praktijk worden dergelijke uitzonderingen ook gemaakt.

 • Vraag 5
  Onderschrijft u de analyse van de Nederlandsche Bank dat elke gemeente minimaal één balie moet hebben waar men contant kan betalen?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 24 april 2018

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van der Molen (CDA), het lid Özütok (GroenLinks), de leden Van den Bosch en Van der Linde (VVD) en de leden Van Raak en Leijten (SP) over het toenemend aantal gemeenten dat een pin-only-beleid hanteert niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord.2 In verband met de betrokkenheid van verschillende beleidsterreinen vergt de noodzakelijke afstemming voor de beantwoording van deze Kamervragen meer tijd. Ik streef ernaar u de antwoorden uiterlijk eind mei toe te sturen.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2018Z04058
Volledige titel: Het bericht ‘Groeiend aantal gemeenten weigert contant geld aan balie’
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20172018-2271
Volledige titel: Antwoord op vragen van de leden Van den Bosch en Van der Linde over het bericht ‘Groeiend aantal gemeenten weigert contant geld aan balie’